Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπανών για καύσιμα κίνησης.ΑΔΑ: 6ΖΑ346Ψ8ΒΒ-ΣΘΨ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΖΑ346Ψ8ΒΒ-ΣΘΨ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στις 2017-03-15. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα