Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπανών ταxyμεταφορών ACS.ΑΔΑ: Ω6ΨΘ46Ψ8ΒΒ-0ΡΩ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω6ΨΘ46Ψ8ΒΒ-0ΡΩ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στις 2017-03-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα