Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 27,18 €ΑΔΑ: ΩΜ66ΟΞΜΓ-ΖΩΗ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΜ66ΟΞΜΓ-ΖΩΗ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) στις 2016-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα