Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 105,26 € της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)ΑΔΑ: Ψ6Ζ1ΟΞΜΓ-Δ0Ν

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ6Ζ1ΟΞΜΓ-Δ0Ν δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2015-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα