έγκριση δαπάνης αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη βάση εξοδολογίωνΑΔΑ: ΩΛΚΝΟΞΜΓ-ΚΙΕ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΛΚΝΟΞΜΓ-ΚΙΕ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) στις 2015-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα