Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση «Νήσος Οβριός» του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.».ΑΔΑ: 6ΝΔ5ΟΡ1Φ-Ω3Ξ

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΝΔ5ΟΡ1Φ-Ω3Ξ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ στις 2014-11-03. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα