Ανάλυση TESTING

Σύστημα Ανάλυσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων

Tip: Χρησιμοποιείστε το ; για να ξεχωρίσετε δύο λέξεις κλειδιά



Περιγραφή:To σύστημα αναλύει όλα τα δεδομένα και σχεδιάζει την συχνότητα των λέξεων που αναζητάτε ανά έτος.