Σύνολο 2.273.496
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ Δήμος ΦαιστούΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2019-01-01ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
2. Απόσπασμα πρακτικού που αφορά έγκριση υλοποίησης νέων κύκλων προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ2019-01-0121/2018Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.ΠΡΑΞΗ
3. Απόσπασμα πρακτικού που αφορά έγκριση ορισμού Επιστημονικής Επιτροπής στα πλαίσια του ΚΕΔΙΒΙΜ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ2019-01-0121/2018Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.ΠΡΑΞΗ
4. Απόσπασμα πρακτικού που αφορά αντικατάσταση μελών συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ "Προηγμένη Φυσικοθεραπεία" Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ2019-01-0121/2018Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.ΠΡΑΞΗ
7. Σύμβαση Ανάθεσης έργου μέλους ΔΕΠ στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο "SOLARKIT" Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ2019-01-01Σύμβαση Έργου31/12/2018 - 3/6/2021ΠΡΑΞΗ
8. Σύμβαση Ανάθεσης έργου μέλους ΔΕΠ στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο "SOLARKIT" Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ2019-01-01Σύμβαση Έργου31/12/2018 - 3/6/2021ΠΡΑΞΗ
9. Σύμβαση Ανάθεσης έργου μέλους ΔΕΠ στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο "SOLARKIT" Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ2019-01-01Σύμβαση Έργου31/12/2018 - 3/6/2021ΠΡΑΞΗ
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2019 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ2019-01-01ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ