Σύνολο 837
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης τηλεπικοινωνιών περιόδου Δεκεμβρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-01-13ΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης διαμονής για την έκτος έδρας υπηρεσία υπαλλήλου της ΑΛΜ Μετρολογίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-01-13ΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας μπαταριών για την ΑΛΜ Μετρολογίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-01-13ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης συνδρομής έτους 2017 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EURAMET στον οποίο μετέχει η ΑΛΜ Μετρολογίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-01-13ΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης περιόδου Δεκεμβρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-01-16ΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας αντλίας για την ΑΛΜ Μετρολογίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-01-16ΠΡΑΞΗ
7. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2017-01-16ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
8. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)2017-01-16ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας για την ΑΛΜ Μετρολογίας, Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-01-18ΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας για την ΑΛΜ Μετρολογίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-01-18ΠΡΑΞΗ