Σύνολο 272
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Προσωρινή επανατοποθέτηση υπαλλήλου μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας και νέου οργανογράμματος του ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-06-04
2. Τεχνική υποστήριξη της ΑΛΜ/ΕΙΜ και της ΑΛΜ/ΕΛΟΤ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-06-02
3. Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου εκτός έδρας , στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας ΕΣΥΠ. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-05-30
4. Απόφαση πληρωμής προκαταβολής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλληλου, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας ΕΣΥΠ. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-05-30
5. Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου εκτός έδρας στα πλαισια παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας ΕΣΥΠ. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-05-30
6. Απόφαση πληρωμής προακαταβολής εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου στα πλάισια παροχής υπηρεσίων αρμοδιότητας ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-05-30
7. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-05-30998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ090000045ΔΕΗ ΑΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...4.130,5009300000-2
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ασφάλισης εργαστηριακού εξοπλισμού. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-05-30998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ094060402ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...30,0066510000-8
9. Απόφαση πληρωμής δαπάνης υπρεσιών καθαριότητας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-05-30998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ099972705CMS FACILITY MANAGEMENT SERVICESΑπόφαση πληρωμής δαπάνης υπρεσιών καθ...464,4090600000-33
10. Απόφαση ανάληψη υποχρεώσης και πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών ηλεκτρολόγου. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-05-30998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ998007857ΕΡΓΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΑπόφαση ανάληψη υποχρεώσης και πληρωμ...261,9945315000-8