Σύνολο 88
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8/14 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Πολεοδομίας2014-04-11
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Πολεοδομίας2014-03-21
6. ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Πολεοδομίας2014-03-07
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Πολεοδομίας2014-03-07
8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 105/09 ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Πολεοδομίας2014-03-04
9. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 13/10 ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΨΕΩΝ, ΜΙΚΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Πολεοδομίας2014-02-17
10. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 46/11 ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Ν.4178/13 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Πολεοδομίας2014-02-04