Σύνολο 75
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Μύρτου» Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2014-06-05
2. Απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Μύρτου». Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2014-06-05
3. Απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου: «Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στο Δ.Δ. Μαλλών» Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2014-06-03
4. Απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου "Βελτίωση Νεκροταφείου Ρίζας" Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2014-05-22
5. Απόφαση ορισμού αφανών εργασιών για το έργο "Βελτίωση νεκροταφείου Ρίζας Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2014-05-22
6. Απόφαση ορισμού επιτροπής αφανών εργασιών για το έργο "Τσιμεντόστρωση δρόμου έξω απο το νηπιαγωγείο Μακρύ Γιαλού" Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2014-05-22
7. Απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου "Τσιμεντόστρωση Δρόμου έξω απο το Νηπιαγωγείο Μακρύ Γιαλού" Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2014-05-22
8. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου: « Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ιεράπετρας » Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2014-05-12
9. Ορισμό Επιβλέποντα του έργου "Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ιεράπετρας" Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2014-05-12
10. Ορισμό επιτροπής αφανών εργασιών & ζύγισης του έργου "Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας στην Γρα Λυγιά" Δήμος ΙεράπετραςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών2014-04-01