Σύνολο 2.093
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2015-01-22Κοινή Υπουργική Απόφασηστο ΦΕΚΠΡΑΞΗ
3. Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 4000/3/10−πβ΄/14−11−2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» (Β΄ 3043). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2015-01-202Κοινή Υπουργική ΑπόφασηΠΡΑΞΗ
4. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ2015-01-20Προεδρικό Διάταγμαστο ΦΕΚΠΡΑΞΗ
5. Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 3004/9/2014 από 29−01−2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 157 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2015-01-16Κοινή Υπουργική Απόφασηστο ΦΕΚΠΡΑΞΗ
7. Άρση Διορισμού της ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ Ευαγγελίας του Δημητρίου, από τη θέση μετακλητής υπαλλήλου στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ2015-01-09Υπουργική Απόφασηστο ΦΕΚΠΡΑΞΗ
8. Κατανομή προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού στο Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έναρξη λειτουργίας της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ2015-01-07Υπουργική Απόφασηστο ΦΕΚΠΡΑΞΗ
9. Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Βουλευτικές Εκλογές. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΤΑΞΗΣ Α.Ε.Α.2015-01-07Κοινή Υπουργική ΑπόφασηΠΡΑΞΗ
10. Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Βουλευτικές Εκλογές. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2015-01-03Κοινή Υπουργική ΑπόφασηΠΡΑΞΗ