Σύνολο 5.847
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστήριου βιολογικών καθαρισμών. Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2014-06-06239,85 EUR02.25.6662.022014
2. Προμήθεια γραφικής ύλης Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2014-06-04Σερεμέτης Απόστολος037820267
3. Ανταλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού κ συναφών ειδών. Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2014-06-031.368,25 EUR02,10,6672,012014
4. Προμήθεια Μηχανογραφικού υλικού Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2014-06-03
5. Προμήθεια καυσίμων -αερίων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2014-06-03118,08 EUR02,30,6682,022014
6. Ανακοίνωση για πρόσληψη υδρονομέων Δήμος ΙεράπετραςΑνθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας2014-06-02
7. Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου. Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2014-05-30
8. Περιληπτική διακήρυξη για το έργο Βελτίωση δη. κτιρίου στην οδό Φωνιαδάκη Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών2014-05-30
9. περιληπτική διακήρυξη Αντικατάσταση δημ. φωτισμού στον παραλιακό πεζόδρομο Γραλυγιάς Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών2014-05-29
10. Μηχανογραφικό υλικό. Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2014-05-28