Σύνολο 383
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Ανασυγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 «Σκυρόδεμα» Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-01-04ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
2. Σύμβαση μεταξύ ετ. SOFTWARE SOLUTION για ανανέωση λογιστικού προγράμματος PYLON Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2019-01-16Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά προμήθεια μπαταριών, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 525/20.12.2018 . Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-01-17ΠΡΑΞΗ