Σύνολο 882
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΛΑΚΡΕ
1. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση σκοπιμότητας και πίστωσης για την σύναψη σύμβασης προμήθειας για διάφορα είδη διατροφής (Τυριά) (ΑΠ ΔΣ 335/21-05-2020) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2020-06-03ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
2. ΘΕΜΑ 3. Έγκριση σκοπιμότητας και πίστωσης για την σύναψη σύμβασης προμήθειας για διάφορα είδη διατροφής (Αυγά με έκπτωση) (ΑΠ ΔΣ 336/21-052020) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2020-06-03ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΓΝΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2020-05-28Π10Θ7(ΕΗΔ)Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.ΠΡΑΞΗ