Σύνολο 12
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΕΣΦΑΚ
1. «Ανατροπή Αποφάσεων – Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης » Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-12-29ΠΡΑΞΗ
2. ΧΕΠ-Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές- εκκαθάριση ΔΕΣΦΑΚ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-11-08ΠΡΑΞΗ
3. ΧΕΠ-Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές- εκκαθάριση ΔΕΣΦΑΚ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-11-08ΠΡΑΞΗ
4. ΧΕΠ-Φορολογικά πρόστιμα ΔΕΣΦΑΚ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-10-31ΠΡΑΞΗ
5. ΧΕΠ-Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές- εκκαθάριση ΔΕΣΦΑΚ ΑΔΣ300/2012 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-10-25ΠΡΑΞΗ
6. ΧΕΠ-Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές- εκκαθάριση ΔΕΣΦΑΚ ΑΔΣ300/2012 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-10-24ΠΡΑΞΗ
7. ΧΕΠ-Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές- εκκαθάριση ΔΕΣΦΑΚ ΑΔΣ300/2012 Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-10-24ΠΡΑΞΗ
8. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-09-26ΠΡΑΞΗ
9. ΧΕΠ-Απόδοση ΦΠΑ ΔΕΣΦΑΚ στα πλαίσια της οριστικής λύσης & εκκαθάρισης Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-05-08
10. ΧΕΠ-Διενέργεια εργασιών για οριστική λύση & εκκαθάριση ΔΕΣΦΑΚ Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2017-04-24ΠΡΑΞΗ