Σύνολο 193.663
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
461. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2016-08-08ΠΡΑΞΗ
462. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2016-08-08ΠΡΑΞΗ
463. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2016-08-08ΠΡΑΞΗ
464. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2016-08-08ΠΡΑΞΗ
465. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ 7/7/16-6/8/16 ΙΚΑΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ2016-08-08ΠΡΑΞΗ
466. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Δήμος ΚομοτηνήςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-08-05ΑπολογισμόςΠΡΑΞΗ
467. ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δήμος ΑστυπαλαίαςΤΑΜΕΙΟ2016-08-05ΠΡΑΞΗ
468. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ (Ο.Τ.Ε) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΥΠ Δήμος Πύλου - ΝέστοροςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-08-05ΠΡΑΞΗ
469. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 115 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ K ΙΘΑΚΗΣΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2016-08-05ΠΡΑΞΗ
470. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ Δήμος ΣάμουΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-08-05ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ