Σύνολο 192.091
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
461. Πίνακας Η2 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ2016-07-22ΠΡΑΞΗ
462. Αμοιβή έναντι σύμβασης/ 201606757/22-07-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2016-07-22ΠΡΑΞΗ
463. Αμοιβή έναντι σύμβασης/ 201606755/22-07-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2016-07-22ΠΡΑΞΗ
464. Εντολή δαπάνης έργου #24602 #31019 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ2016-07-22ΠΡΑΞΗ
466. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ2016-07-22ΠΡΑΞΗ
467. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ2016-07-22ΠΡΑΞΗ
468. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1139 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 08/07/2015-05/07/2016 Δήμος Βάρης - Βούλας - ΒουλιαγμένηςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2016-07-22ΠΡΑΞΗ
469. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1138 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 28/04/2016-31/05/2016 Δήμος Βάρης - Βούλας - ΒουλιαγμένηςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2016-07-22ΠΡΑΞΗ
470. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1137 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 29/04/2016-30/05/2016 Δήμος Βάρης - Βούλας - ΒουλιαγμένηςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2016-07-22ΠΡΑΞΗ