Σύνολο 2.253
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
461. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΒΒ74690Ω5-ΖΥΧ Αρχείο PDFΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'ΔΙΟΙΚΗΤΗ2015-03-19ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός Προϋπολογισμός2030ΠΡΑΞΗ
462. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω0ΣΤ4ΝΩ-Α2Ο Αρχείο PDFΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ2015-03-19ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
463. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΜ8Π4ΝΩ-14Μ Αρχείο PDFΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ2015-03-19ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
464. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΡ7ΖΟΞ7Μ-8ΡΜ Αρχείο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2015-03-19ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
465. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Η4Ε4ΝΩ-Η3Η Αρχείο PDFΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ2015-03-19ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
466. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΝΛ5465ΦΘΘ-77Γ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΥΔ ΕΠ "ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"2015-03-19ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
467. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΤΕΡΙΜΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΣΟ 703,60 € .ΑΔΣ 94/15 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΣΦΛΩΚΙ-671 Αρχείο PDFΔήμος Νέαπολης - ΣυκεώνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-03-19ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
468. Επίδομα Υπηρεσίας αλλοδαπής. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΧΝΔ465ΦΘΕ-ΩΞ2 Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ2015-03-19ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
469. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/613ΩΟΚΨΓ-028 Αρχείο PDFΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2015-03-19ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
470. Μεταβίβαση πιστώσεων προϋπ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων οικον. έτους 2014 ΝΟΜ. ΔΡΑΜΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΓΤΛ465ΦΘΗ-ΟΦΜ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ2015-03-19ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΚρατικόςΠΡΑΞΗ