Σύνολο 129.564
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
21. Έγκριση πληρωμής λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΟΡΡΠ-ΔΟ2 Αρχείο PDFΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΔ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών2011-12-29ΔΑΠΑΝΗ090280677ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ094019245Ο.Τ.Ε. Α.ΕΈγκριση πληρωμής λογαριασμών τηλεπικ...7.788,0264200000 - 80832
22. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΟΡΡ2-8Μ3 Αρχείο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2012-01-05ΔΑΠΑΝΗ094026421ΕΛΤΑ084136651ΤΟΥΡΚΟΜΕΝΗΣΤΖΑΜΙ89,54ΤΖΑΜΙ62070123
23. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩ1Δ-ΨΙΠ Αρχείο PDFΔήμος ΣκοπέλουΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2011-12-19ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ119.239,28 EUR81162011
24. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗΟΡ1Θ-ΡΚ6 Αρχείο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ2011-12-29ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ2011
25. Πρόσκληση κατεπείγουσα Οικονομικής Επιτροπής για την 30-12-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗΩΚΠ-ΞΓ6 Αρχείο PDFΔήμος ΜεγαρέωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2012-01-05ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
26. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗ469077-ΦΛ4 Αρχείο PDFΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2011-12-29ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27. Απόφαση έγκρισης δαπάνης Εντολή πληρωμής https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗ4694ΧΩ-5ΙΗ Αρχείο PDFΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Τ.Ε.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣΔΙΕΘΥΝΤΗΣ2011-12-27ΔΑΠΑΝΗ090297463ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΕ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ043654241ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΓΟΥΔαπάνες κίνησης μεταφορικών μέσων90,00Δαπάνης κίνησης μεταφορικών μέσων64
28. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ1ΟΡ1Θ-ΖΨΦ Αρχείο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ2011-01-24ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
29. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ1ΟΡ1Θ-Υ34 Αρχείο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ2011-01-21ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
30. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ1ΟΡ1Θ-560 Αρχείο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ2011-01-18ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ