Σύνολο 210.289
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
21. Έγκριση πληρωμής λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΔ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών2011-12-29090280677ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ094019245Ο.Τ.Ε. Α.ΕΈγκριση πληρωμής λογαριασμών τηλεπικ...7.788,0264200000 - 80832
22. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2012-01-05094026421ΕΛΤΑ084136651ΤΟΥΡΚΟΜΕΝΗΣΤΖΑΜΙ89,54ΤΖΑΜΙ62070123
23. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Δήμος ΣκοπέλουΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2011-12-19119.239,28 EUR81162011
24. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ2011-12-292011
25. Πρόσκληση κατεπείγουσα Οικονομικής Επιτροπής για την 30-12-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 Δήμος ΜεγαρέωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2012-01-05
26. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2011-12-29
27. Απόφαση έγκρισης δαπάνης Εντολή πληρωμής ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Τ.Ε.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣΔΙΕΘΥΝΤΗΣ2011-12-27090297463ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΕ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ043654241ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΓΟΥΔαπάνες κίνησης μεταφορικών μέσων90,00Δαπάνης κίνησης μεταφορικών μέσων64
28. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ2011-01-24
29. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ2011-01-21
30. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ2011-01-18