Διενέργεια 2ου Eπαναληπτικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΚΩΔ: 15PROC002599767

Διαβάστε το έγγραφοΠρώτη σελίδα του εγγράφου

Η προκήρυξη με κωδικό 15PROC002599767 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης) στις 2015-02-26. Η συνολική αξία της είναι €897.478,00.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα