Προμήθεια υγρών καυσίμων λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.& Ι.Δ. ΚΩΔ: 15PROC002588971

Διαβάστε το έγγραφοΠρώτη σελίδα του εγγράφου

Η προκήρυξη με κωδικό 15PROC002588971 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης) στις 2015-02-20. Η συνολική αξία της είναι €1.083.280,00.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα