την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού Α4,Α5 έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΚΩΔ: 15PROC002574431

Διαβάστε το έγγραφοΠρώτη σελίδα του εγγράφου

Η προκήρυξη με κωδικό 15PROC002574431 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης) στις 2015-02-13. Η συνολική αξία της είναι €18.940,00.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα