Υποέργου 3 « Δράσεις Δημοσιότητας: Πύλες της ιστορίας, Πύλες Πολιτισμού» της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ ΚΩΔ: 15PROC002562122

Διαβάστε το έγγραφοΠρώτη σελίδα του εγγράφου

Η προκήρυξη με κωδικό 15PROC002562122 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης) στις 2015-02-06. Η συνολική αξία της είναι €20.325,20.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα