Σύνολο 587
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  Λιμενικό Ταμείο
1. Πρακτικό 2015-02-09
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση Ε.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Β΄ Μέρος)
2. Πρακτικό 2015-02-09
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση Ε.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Β΄ Μέρος)
3. Πρακτικό 2015-03-17
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΙΑ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/03/2015 ΙA'
4. Πρακτικό 2015-04-16
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΚΒ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/04/2015 ΚB' (A΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/04/2015 ΚB' (B΄ Μέρος)
5. Πρακτικό 2015-04-27
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση KH.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/04/2015 ΚH' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/04/2015 ΚH' (B' Μέρος)
6. Πρακτικό 2015-05-05
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΛΓ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/05/2015 ΛΓ' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/05/2015 ΛΓ' (B΄ Μέρος)
7. Πρακτικό 2015-05-11
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΛΘ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/05/2015 ΛΘ'
8. Πρακτικό 2015-06-24
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΞΒ.
9. Πρακτικό 2015-06-24
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΞΒ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/06/2015 ΞΒ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/06/2015 ΞΒ' (Β' Μέρος)
10. Πρακτικό 2015-06-30
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΞΖ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/06/2015 ΞΖ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/06/2015 ΞΖ' (B' Μέρος)