ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΧΥΤΕΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΧΘΕΝΤΑ ΤΙΜΑΛΦΩΝ ΤΟΥ ΠΙΙΕΤ.ΑΔΑ: ΒΛΩ2469Β79-6ΡΞ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΛΩ2469Β79-6ΡΞ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ στις 2013-08-23. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΓΚΙΖΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, .

eponimia_forea_anathesiGOLD TRADE ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ...
afm_forea_anathesi800470583
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα