ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΙΣΙΟ ΣΥΜΕΩΝ, ΣΙΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΙ ΓΚΟΛΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΔΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑΔΑ: ΨΣ6Ψ7ΛΨ-Τ90

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΣ6Ψ7ΛΨ-Τ90 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ στις 2020-10-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
kanonistikiPraxiPublishMediumστην ιστοσελίδα του φορέα
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα