Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία δύο ποιμνιοστασίων συνολικής δυναμικότητας 290 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας Λεκάκη Ιωάννη του Σταμάτη & Λεκάκη Σταμάτη του Ιωάννη εντός περιοχής Natura 2000 – GR2540007 Όρη Ανατολικής Λακωνίας.ΑΔΑ: ΨΑ5146Μ9Θ5-4ΣΛ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΑ5146Μ9Θ5-4ΣΛ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-10-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα