Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του κ. Ανδρέα Δροσατάκη του Ιωάννη για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκήςΑΔΑ: ΩΥΥΗΩ94-Β36

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΥΥΗΩ94-Β36 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Βιάννου » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2020-10-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα