Λήψη απόφασης για δέσμευση πιστώσεων πριν την πραγματοποίηση δαπανώνΑΔΑ: 6ΨΧ846ΨΧΛΗ-ΘΛΜ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΨΧ846ΨΧΛΗ-ΘΛΜ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-09-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΊδια Έσοδα
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα