Απόφαση διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρών από την 18/9/2020ΑΔΑ: 6Μ247ΛΗ-Υ1Ι

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Μ247ΛΗ-Υ1Ι δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας » ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ στις 2020-10-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα