Έγκριση αμοιβών πληρεξούσιου δικηγόρουΑΔΑ: ΩΡΓΥ46ΨΧΛΗ-Ι07

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΡΓΥ46ΨΧΛΗ-Ι07 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-09-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα