Προμήθεια πίνακα μέσης τάσης αντλιοστασίου Νέου ΚαλοχωρίουΑΔΑ: ΩΙ7Τ46ΨΧΛΗ-ΛΣΡ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΙ7Τ46ΨΧΛΗ-ΛΣΡ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-09-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

assignmentTypeΠρομήθειες
textRelatedADAΨΧΣΩ46ΨΧΛΗ-ΡΞΕ
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα