Επισκευή μεγάλης αντλίας Δυτικού Αντλιοστασίου ΧαλάστραςΑΔΑ: Ψ9Λ346ΨΧΛΗ-Ψ26

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ9Λ346ΨΧΛΗ-Ψ26 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-09-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

assignmentTypeΥπηρεσίες
textRelatedADAΩΕΧ146ΨΧΛΗ-17Κ
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα