Προμήθεια αυτοκινούμενου προωθητήρα γαιών μεταχειρισμένουΑΔΑ: 66ΕΜ46ΨΧΛΗ-ΥΦΦ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 66ΕΜ46ΨΧΛΗ-ΥΦΦ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-09-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

assignmentTypeΠρομήθειες
textRelatedADAΨΨ1746ΨΧΛΗ-Γ5Σ
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα