Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Επείγουσα αποκατάσταση τμήματος της 6Α Κ. Διώρυγας του Τομέα Αλιάκμονα», με τις διατάξεις της Υ.Α. Β’ 37/1994 και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης αυτούΑΔΑ: Ψ2Κ546ΨΧΛΗ-9ΡΧ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ2Κ546ΨΧΛΗ-9ΡΧ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2020-09-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

eidosPraxisSyllogikouΣυγκρότηση
typeOfSullogikoΕπιτροπή
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα