Ανάθεση σύμβασης προμήθειας ασφαλειών μέσης τάσηςΑΔΑ: Ω2ΝΠ46ΨΧΛΗ-Ψ1Ε

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω2ΝΠ46ΨΧΛΗ-Ψ1Ε δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ στις 2020-09-28. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

assignmentTypeΠρομήθειες
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα