Ανάθεση σύμβασης προμήθειας σετ παρεμβυσμάτων κόμπλερ.ΑΔΑ: 6ΩΠΛ46ΨΧΛΗ-765

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΩΠΛ46ΨΧΛΗ-765 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ στις 2020-09-24. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

assignmentTypeΠρομήθειες
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα