Απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια ομαλού εκκινητή (Soft-Starter)ΑΔΑ: ΩΒ8Θ46ΨΧΛΗ-Ψ2Π

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΒ8Θ46ΨΧΛΗ-Ψ2Π δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ στις 2020-09-25. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

assignmentTypeΠρομήθειες
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα