Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της ΔΕ Κουρητών του Δήμου Αμαρίου ΠΕ Ρεθύμνης.ΑΔΑ: Ω5ΑΜ7ΛΚ-6Ρ5

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω5ΑΜ7ΛΚ-6Ρ5 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Κρήτης » ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στις 2020-09-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα