Βεβαίωση Χωροθέτησης ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας συνολικής ισχύος 0,499 MW» με φερόμενο φορέα την εταιρεία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» σε δύο (2) γεωτεμάχια στη Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσσης της Δημοτικής Ενότητας Βερδικούσσης του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΑΔΑ: 6ΙΚ47ΛΡ-ΑΡΚ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΙΚ47ΛΡ-ΑΡΚ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Θεσσαλίας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στις 2020-09-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα