Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου επαναθεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Ε. Νίκαιας Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.ΑΔΑ: ΩΖΧ37ΛΡ-ΔΣ2

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΖΧ37ΛΡ-ΔΣ2 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Θεσσαλίας » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στις 2020-08-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα