Βεβαίωση Χωροθέτησης ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαερίο με χρήση βιομάζας και αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων ισχύος 999 kWe» με φερόμενο φορέα την εταιρεία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Ι.Κ.Ε.» στο με αριθμ. 280 γεωτεμάχιο Αναδασμού Ομορφοχωρίου στη θέση "Ταμπούρια" της Τοπικής Κοινότητας Ομορφοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΑΔΑ: 6Η2Λ7ΛΡ-ΤΣΕ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Η2Λ7ΛΡ-ΤΣΕ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Θεσσαλίας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στις 2020-08-24. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα