Έκφραση άποψης επί της ΜΠΕ με τίτλο: τροποποίηση Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων του ξενοδοχείου με την ονομασία «MIRABELLO» κατηγορίας 5* αστέρων (λόγω λειτουργικής συνένωσης των ξενοδοχειακών μονάδων «MIRABELLO» και «MIRABELLO VILLAGE») νέας τελικής συνολικής δυναμικότητας 585 κλινών στην θέση «Χαβάνια» του Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου, ιδιοκτησία της εταιρίας «MIRABELLO ΑΕ»ΑΔΑ: 9Π8Σ7ΛΚ-ΕΝΧ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9Π8Σ7ΛΚ-ΕΝΧ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Κρήτης » ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στις 2020-07-24. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα