Βεβαίωση Χωροθέτησης ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου και Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο» με φερόμενο φορέα την εταιρεία «ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε.» στα με αριθμ. 738, 739, 740 και 741 γεωτεμάχια Αναδασμού Μεγάρχης της Τοπικής Κοινότητας Μεγάρχης της Δημοτικής Ενότητας Φαλώρειας του Δήμου Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΑΔΑ: Ω82Ο7ΛΡ-ΘΥΜ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω82Ο7ΛΡ-ΘΥΜ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Θεσσαλίας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στις 2020-08-06. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα