Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10MW φερόμενης ιδιοκτησίας «ΑΕΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Καλαμιά» στην Τ.Κ. Λουτρού της Δ.Ε. Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.ΑΔΑ: ΩΕΕΜ7ΛΡ-ΖΘΞ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΕΕΜ7ΛΡ-ΖΘΞ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Θεσσαλίας » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στις 2020-07-30. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα