Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον Μπλέτσα Γεώργιο του ΒασιλείουΑΔΑ: ΨΓΞΙ7ΛΡ-ΤΕ9

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΓΞΙ7ΛΡ-ΤΕ9 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 2020-07-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
kanonistikiPraxiPublishMediumστο κατάστημα της υπηρεσίας
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα