Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση του προγράμματος περισυλλογής, διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων ζωικής προέλευσης και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Κρήτης συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€ (με ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης 13%)ΑΔΑ: 6ΕΕΘ7ΛΚ-ΩΥ5

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΕΕΘ7ΛΚ-ΩΥ5 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Κρήτης » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στις 2020-07-14. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα