ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΜ - JR Technologies Single Member P.C.ΑΔΑ: ΩΔΦ0ΟΚΩΗ-ΨΘΟ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΔΦ0ΟΚΩΗ-ΨΘΟ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ) » ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στις 2016-07-04. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

antikeimenoΚΑΜ
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα