2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 01 ΘΕΜΑ 22 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΑΤΡΟΎ ΜΟΛΕΝΤΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑΑΔΑ: Ω9Χ246907Ι-ΕΒΥ

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω9Χ246907Ι-ΕΒΥ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ στις 2016-02-05. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα