Περί του ορισμού μελών για τη συγκρότηση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης»ΑΔΑ: ΩΝΥΦΩΨ4-ΜΥ0

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΝΥΦΩΨ4-ΜΥ0 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Αλιάρτου στις 2014-09-26. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

kanonistikipraxiaa133/2014
kanonistikipraxitypeΠράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα